wat is detacheren

Er zijn verschillende vormen van detachering. Om die reden licht Fiksen Personeelsdiensten toe welke vormen er zijn en geven we antwoord op de vraag: ‘Wat is detacheren?”. Detachering is een flexibele en efficiënte manier om tijdelijk personeel in te zetten binnen bedrijven en organisaties. Het is vooral populair in sectoren waar seizoensgebonden werk, projectmatige teaken en fluctuaties in werkvolume veel voorkomen, zoals in de groensector. In deze tekst zullen we de verschillende vormen van detachering bespreken en uitleggen waarom deze interessant zijn voor bedrijven in de groen sector.  

Wat is detacheren? 

Detachering houdt in dat een werknemer door een detacheringsbureau wordt uitgezonden naar een opdrachtgever om daar voor een bepaalde periode te werken. Het detacheringsbureau blijft de juridische werkgever van de gedetacheerde medewerker. Het gevolg hiervan is dat de opdrachtgever geen werkgeversrisico’s en administratieve lasten heeft. Dit biedt flexibiliteit en zekerheid voor zowel de werknemer als de opdrachtgever.  

De verschillende vormen in detachering  

Er zijn verschillende vormen van detachering die elk hun eigen voordelen en toepassingen hebben. Dit zijn de meest voorkomende vormen:  

  1. Projectdetachering: Bij projectdetachering wordt een werknemer ingehuurd voor een specifiek project met een duidelijke begin- en einddatum. Dit is ideaal voor de groen sector, waar projecten vaak seizoensgebonden zijn. Denk bijvoorbeeld aan het aanleggen van tuinen, parken of groene infrastructuur. Projectdetachering zorgt ervoor dat er altijd voldoende gekwalificeerd personeel beschikbaar is om projecten op tijd en binnen budget af te ronden.  
  1. Interim-management: Interim-management is een vorm van detachering waarbij een ervaren manager tijdelijk wordt ingehuurd om leiding te geven aan een afdeling of om een specifiek probleem op te lossen. In de groen sector kan dit bijvoorbeeld nuttig zijn tijdens een fusie of overname, maar ook bij het opzetten van nieuwe diensten of wanneer er tijdelijk behoefte is aan specifieke kennis en ervaring in groenbeheer of landschapsarchitectuur.  
  1. Ad interim detachering: Deze vorm van detachering is vergelijkbaar met interim-management, maar kan op alle niveaus binnen een organisatie plaatsvinden. Dit kan variëren van tijdelijke uitvoerende medewerkers tot specialistische functies. Deze vorm van detachering biedt een flexibele oplossing voor tijdelijke vervanging bij ziekte, zwangerschapsverlof of piekperiodes in de groen sector.  
  1. Poolmanagement: Bij Poolmanagement wordt een vaste gedetacheerde medewerkers beheerd door het detacheringsbureau. Deze medewerkers kunnen flexibel worden ingezet bij verschillende opdrachtgevers afhankelijk van de behoefte. Voor de groen sector, waar de vraag naar personeel kan fluctueren met de seizoenen, biedt poolmanagement een stabiele en flexibele oplossing om altijd over voldoende gekwalificeerd personeel te beschikken.  
  1. Try & Hire: Try & Hire is een combinatie van detachering en werving & selectie. Hierbij wordt een medewerker eerst voor een bepaalde periode gedetacheerd met de intentie om deze na de detacheringsperiode in vaste dienst te nemen bij de opdrachtgever. Dit biedt beide partijen de mogelijkheid om elkaar beter te leren kennen en de samenwerking te evalueren voordat er een vast dienstverband wordt aangegaan. Dit is dus ideaal voor groenbedrijven die op zoek zijn naar duurzame personeelsoplossingen.  

Wil je meer informatie over wat detacheren nou precies is? Kom in contact! 

Detachering biedt tal van voordelen voor de groensector, waaronder flexibiliteit, toegang tot gespecialiseerd personeel, risicovermijding, kosten efficiëntie en de mogelijkheid tot snelle opschaling. Door te kiezen voor een detacheringsbureau als Fiksen Personeelsdiensten, kunnen groenbedrijven profiteren van deze voordelen en zich richten op wat zij het beste doen: het creëren en onderhouden van mooie en duurzame groene ruimtes.  

Ben jij op zoek naar meer informatie over wat detacheren nou precies is en wat onze diensten inhouden? Neem vandaag nog contact op met Fiksen Personeelsdiensten en ontdek de mogelijkheden die wij in huis hebben.

LinkedIn en Instagram